1
2
3
جشنواره ایران یار به همت سازمان بسیج کارگری در سالن همایش های شرکت مخابرات با حضور دانش آموزان بسیجی برتر فرمانده حوزه های کارگری و دانش آموزی برگزار...
جشنواره طرح ایرانیار که به همت سازمان بسیج کارگری برگزار شده بود جانشین ستاد تخصصی بسیج ضمن تقدیر و تشکر از اجرای چنین برنامه ای تبدیل این برنامه به...
در جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج کارگری ، مسئول بسیج کارگری اجرای برنامه های اثربخش و تحول آفرین در قشر را از راهکارهای جذب و توسعه و کارآمدی بسیج کارگری...