1
2
3

به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه بیت المقدس کردستان،حبیب الله کاوسی وحید مسئول بسیج کارگری استان کردستان در ابتدای کارگاه آموزشی HSE که در...

به گزارش خبرنگار بسیج کارگری سپاه بیت المقدس کردستان،حبیب الله کاووسی مسئول سازمان بسیج کارگری استان کردستان در این رزمایش در سخنانی اظهار داشت:...

در این مراسم که با حضور جانشین فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان همراه بود ابتدا کوروش شعبانی با اشاره به اهمیت کار و تلاش اظهار داشت: کارگران...