1
2
3

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کردستان، جشنواره تخصصی شش گانه وجدان کاری،فرهنگ کار،نگهداری تجهیزات،صرفه جویی ارتقاء کیفیت ،تولید ،ارتقاء دانش...

 به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری کردستان، احمد رشیدی در جلسه هم انديشي " نقش و جايگاه پژوهش در دستيابي به اهداف و برنامه هاي وزارت تعاون ، كار...

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کردستان،  سرهنگ رمضان بهزادی در جشنواره شجره طیبه صالحین پایگاه ها و حوزه های بسیج کارگری که ظهر امروز...