اخبار

بسیج کارگری بیجار مقام نخست جشنواره تخصصی حلقه های صالحین استان را کسب کرد

بسیج کارگری بیجار در جشنواره شجره طیبه صالحین بسیج کارگری سپاه بیت المقدس با ارائه طرح جایگزینی برای موتور فشار ضعیف کارخانه سیمان بیجار مقام نخست را کسب کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگری استان کردستان،جشنواره تخصصی شش گانه وجدان کاری،فرهنگ کار،نگهداری تجهیزات،صرفه جویی ارتقاء کیفیت ،تولید ،ارتقاء دانش فنی ،ایمنی و پیشگیری حوادث در سپاه بیت المقدس کردستان برگزار شد.

در این جشنواره تربیتی تخصصی ،بسیج کارگری بیجار با ارائه طرح جایگزینی موتور فشار قوی کنونی با یک موتور فشار ضعیف در گریت کولر کارخانه سیمان کردستان ،مقام اول این جشنواره را کسب نمودند.

اضافه کردن دیدگاه جدید

آخرین اخبار